Welkom

Linge's Zorglandgoed is een kleinschalige woonvorm voor 37 bewoners en daarnaast komen er dagelijks een aantal mensen voor dagbesteding.
Het zorglandgoed bevindt zich bij de kern Rumpt in de gemeente West Betuwe.
Op onze website kun u lezen dat kwaliteit van zorg en welzijn en welbevinden bij ons voorop staan en dat hierbij het groen op het zorglandgoed volop benutten.
Door de kosten van overhead en management laag te houden worden er veel zorgmedewerkers in gezet en wordt er met plezier gewerkt.