Onze visie

Wonen op het zorglandgoed biedt dementerende zorgvragers een omgeving die vertrouwd is en aansluit bij hun belevingswereld en verleden. Deze omgeving zal de kwaliteit van leven op een positieve wijze verbeteren, waarbij een (sociale) leefomgeving een zeer belangrijke rol speelt. Het welzijn en welbevinden van de bewoners zijn de gehele dag de belangrijkste doelstellingen.

Voorwaarden hiervoor zijn dat 24 uur per dag professionele begeleiding beschikbaar is, de woningen voldoen aan de levensloopbestendige eisen, de woonomgeving veilig en vertrouwd is en welzijnsvoorzieningen beschikbaar zijn.

De woonomgeving wordt herkenbaar en vertrouwd ingericht en gehouden. Daarnaast zal aandacht en tijd geïnvesteerd worden aan familie en vrienden van de bewoners, zoals de partner en de kinderen, zodat zij zich ook thuis voelen en zich welkom voelen om betrokken te blijven bij dagelijkse bezigheden.