Doelgroep kleinschalig wonen op Linge’s Zorglandgoed

De doelgroep voor het wonen op Linge’s Zorglandgoed richt zich op mensen met geheugenproblemen en/of dementie en/of een lichamelijke beperking.
Er is een indicatie van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorginstellingen) nodig voor verblijf met een zorgzwaartepakket. Meestal zal dit Verpleging en Verzorging ZZP 5, 6 of 7 zijn. Linge’s Zorglandgoed is geen gesloten instelling. Er zijn wel mogelijkheden om met BOPZ-indicatie opgenomen te worden, waarvoor het zorgkantoor een aantal voorwaarden heeft opgenomen. In een eerste kennismaking wordt besproken of het wonen in deze woonvorm voor u mogelijk is.

Er zijn 35 zorgunits met eigen badkamer met toilet, waarvan 30 vaste zorgplaatsen, twee zorgunits zijn geschikt voor twee personen. Drie zorgunits zijn voor tijdelijke opnames en twee zorgunits voor logeren. Er zijn in totaal zes huiskamers met ieder een eigen keuken waar dagelijks lekker wordt gekookt. Met 5 of 6 zorgvragers brengt u samen de dag door en zorgen de medewerkers iedere dag voor een aangenaam en zinvol activiteitprogramma dat binnen en buiten kan plaatsvinden.
Iedereen kan genieten van de grote binnentuin, de moestuin, kas en beweegtuin of gezellig samen een wandeling maken naar het diereneiland of verder over het zorglandgoed wandelen.

In- en uitsluitingscriteria

We vinden het belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze zorgvragers. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben, niet altijd de juiste zorg kunnen bieden.

Onze uitsluitingscriteria geldt voor:

  • Zorgvragers met complexe psychiatrische problematiek, waarbij een gesloten afdeling passend zou zijn.
  • Zorgvragers met complexe verslavingsproblematiek die specifieke behandeling nodig hebben.